Lactoferrin & Inferrin​

Sütten Gelen Sağlık; Inferrin; progel teknolojisi ile patenetli Lactoferrin.

Lactoferrin & Inferrin nedir?

Inferrin, lactoferrinin doğal faydalarını artıran ve stabilitesini artıran Progel Teknolojisi ile geliştirilmiş bir bileşiktir. Anne sütü ile ilişkilendirilen bu önemli protein, sağlık alanında yeni ve etkili uygulamaların kapılarını açabilir, insan sağlığını desteklemek ve korumak için yenilikçi çözümler sunabilir.

Lactoferrin Nedir?
Inferrine Dönüşümü Nasıl Gerçekleşmiştir?​

Lactoferrin, doğal olarak anne sütünde ve diğer vücut sıvılarında bulunan bir proteindir. Vücut için bir dizi önemli rol oynar. Hem antibakteriyel hem de antiviral özelliklere sahiptir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur. Ayrıca demir bağlama yeteneği ile bilinir, bu da bakterilerin çoğalmasını engellemeye yardımcı olur ve vücuttaki demir seviyelerini düzenler.
Anne sütündeki yüksek lactoferrin seviyeleri, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sisteminin olgunlaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle, lactoferrin doğal olarak insan sağlığı için son derece önemlidir.

Lactoferrin'in Inferrine Dönüşümü

Lactoferrin

Lactoferrinin klinik uygulamaları sınırlıdır çünkü stabilitesi ve biyoyararlanımı konularında zorluklar vardır. Bu zorlukları aşmak için, bilim insanları Progel Teknoloji adı verilen bir yöntemi kullanarak lactoferrini daha etkili hale getirmiştir.

Progel Teknoloji Nedir?

Progel Teknolojisi, lactoferrin gibi biyoaktif bileşenleri nanoteknoloji ve gıda güvenliği standartlarına uygun olarak mikroküreler içinde kapsüllenmiş bir jel formuna dönüştürmek için kullanılır. Bu teknoloji, bileşiğin stabilitesini artırır, biyoyararlanımını iyileştirir ve istenilen zaman aralığında kontrollü salımını sağlar.

Inferrin

Bu geliştirilmiş form, Inferrin olarak adlandırılmıştır. Inferrin, lactoferrinin doğal özelliklerini korurken, daha yüksek bir biyoyararlanım sağlar ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilir hale gelir. Örneğin, antibakteriyel ve antiviral özellikleri nedeniyle, Inferrin, pek çok tıbbi üründe enfeksiyonları önleme veya tedavi etme amacıyla kullanılabilir.

Lactoferrin Gelişimi​​

1931 Laktoferin Keşfi​

1931 yılında Laktoferrin İlk olarak yılında inek sütünde keşfedilmiştir

1960 Demir Bağlayıcı

1960 yılında ise insan sütünde ki en önemli demir bağlayıcı protein olduğu keşfedilmiştir.

Inferrin Oluşumu​

Lactoferrin mide asidine ve enzimlere dayanıksız olduğundan dayanıklılığı progel teknolojisiyle artırılarak INFERRIN molekülü oluşturulmuştur.

Inferrin (Laktoferrin ) Vücudumuzda Nerelerde Bulunur?

Sadece sütte olmayıp inferinin içerdiği lactoferrin ayrıca gözyaşı, tükürük, vajinal mukus, seminal plazma, nazal ve bronşiyalsekresyonlar, safra, gastrointestinal sıvılar ve idrar gibi mukozalsekresyonlarda bulunur. Biyolojik vücut sıvılarının birçoğunda bulunmakla birlikte en yüksek olarak anne sütü ve kolostrumda bulunmaktadır.

 
Biyolojik SıvıMiktar
Kolostrum(insan)5-7 mg/mL
İnsan sütü1-2 mg/mL
Göz yaşı2.2 mg/mL
Eklem Sıvısı10-80 mg/mL
Tükürük7-10 mg/mL
İnek Sütü20-200 mg/mL
Kolostrum(inek)0.5-1.0 mg/mL
Kolostrum serumu(inek)1.5 mg/mL

Tablo 1. Çeşitli biyolojik sıvılarda laktoferrin miktarı (8 , 10 , 16).

Lactoferrin & Inferrin Kullanım Alanları ve Etki Mekanizmaları

“Lactoferrin ve inferrin, sağlık açısından önemli pek çok kullanım alanına sahip olan protein bileşikleridir. Bu bileşiklerin farklı sağlık koşullarındaki etki mekanizmaları incelenerek, tedavi ve korunma stratejilerinde kullanılabilecek potansiyelleri araştırılmaktadır.”

Daha önce belirtildiği gibi, süt veya peynir altı suyundan elde edilen bLf (bovinLacto-ferrin), bağışıklığı, enfeksiyona karşı direnci, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolünü, demir emilimini ve genel olarak insan sağlığını geliştirmek için kullanılır.

 

Bu fonksiyonel özelliklerin birçoğu proteinin yapısal bütünlüğüne büyük ölçüde bağlı olduğundan, bLf ağızdan alındığında midede büyük ölçüde sindirilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle mide asidine dirençli ve sindirilmeden bağırsaklardan emilimi sağlamak amaçlı geliştirilen patentli inferrinformu oral kullanım için en doğru olan seçenektir.

 1. Antibakteriyal,
 2. Antifungal,
 3. Antiviral,
 4. Antiprotozoal,
 5. Antioksidant,
 6. Antikanserojen,
 7. Antienflamatuar,
 8. Kemik sağlığını iyileştirici,
 9. Bağırsakta demir absorpsiyonunu düzenleyici,IgA ve IgM düzeyini artırma
 10. İmmünomodulatör (antikordüzeyi,B,T ve diğer natural killer aktivite düzenleyici özelliği,beyin glial sistem düzenlemesi vs.)
 11. Bağışıklık sistem güçlendirici,
 12. Epitelyal ve edotelyal doku iyileştirici (growth ve proliferasyon düzenleyerek) gibi birçok biyolojik aktiviteye sahip olduğundan çok fonksiyonlu protein olarak değerlendirilmektedir.

Whey Protein Nedir?

Whey protein, sütün işlenmesi sırasında ortaya çıkan bir yan üründür. Sütün iki temel proteininden biridir (diğeri kazeindir). Whey protein, hızlı emilimi ve yüksek sindirilebilirliği nedeniyle sporcular ve fitness meraklıları arasında popüler bir takviye maddesi haline gelmiştir. Ayrıca kas büyümesi ve onarımı için temel yapı taşları sağlar.

Lactoferrin ve Whey Protein İlişkisi:

Lactoferrin, sütün bir diğer önemli bileşenidir ve özellikle anne sütünde yüksek miktarlarda bulunur.

Süt proteini olarak sınıflandırılır, ancak whey proteininden ziyade kazein fraksiyonuna aittir. Dolayısıyla, lactoferrin whey proteinin bir bileşeni değildir, ancak sütün genel protein bileşimi içinde bulunur.

Bununla birlikte, bazı süt bazlı protein takviyeleri whey proteini içerirken, diğerleri whey proteini ve kazein gibi diğer süt bileşenlerini içerebilir. Bu takviyelerin içeriği ürüne ve üreticiye göre değişiklik gösterebilir.

Lactoferrin ve whey protein arasındaki ilişki, sütün doğal bileşenleri arasındaki sinerjik etkilerle ilgilidir. Süt, bir bütün olarak, birçok farklı besin maddesini içerir ve bu bileşenler birlikte çalışarak vücut için maksimum fayda sağlar.

 Whey proteinin yanı sıra, lactoferrin de sütün sağlık yararlarından biridir. Lactoferrin, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyen ve enfeksiyon riskini azaltan antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Sonuç olarak, lactoferrin ve whey protein, sütün farklı protein bileşenleridir ve her ikisi de sağlık için önemlidir. Sporcu beslenmesinde whey protein takviyelerinin yanı sıra lactoferrin içeren besinlerin kullanılması, hem kas büyümesini desteklemeye hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

© 2022 All Rights Reserved.

Scroll to Top