Vücumuzda Nerelerde Bulunur?

İNFERRİN (LAKTOFERRİN ) VÜCUDUMUZDA NERELERDE BULUNUR?

Sadece sütte olmayıp inferinin içerdiği lactoferrin ayrıca gözyaşı, tükürük, vajinal mukus,seminal plazma, nazal ve bronşiyalsekresyonlar, safra, gastrointestinal sıvılar ve idrar gibi mukozalsekresyonlarda bulunur. Biyolojik vücut sıvılarının birçoğunda bulunmakla birlikte en yüksek olarak anne sütü ve kolostrumda bulunmaktadır.

Laktoferrin geri dönüşümlü olarak artı 3 değerliklidemir’i (Fe3+) bağlayabildiğinden Fe3+ içermeyen laktoferrine“apolaktoferrin” (inek sütü laktoferrininin demir bağlama kapasitesinin en fazla %5’i düzeyinde demir bağlamış hali), Fe3+’le doygun halde bulunana ise “holo-laktoferrin” denilmektedir. İnek sütü laktoferrini doğal formunda demir atomu ile kısmen (toplam bağlama kapasitesinin %15-20’si düzeyinde) doygun halde bulunmaktadır.

Laktoferrinin demiri bağlama stabilitesi geniş bir pH aralığına sahip olup mide asitliğinden bile olumsuz etkilenmemektedir. pH 3 gibi çok asidik durumlarda bile demiri tutabilmektedir.Laktoferrine bağlı olan demir, sadece düşük pH değerlerinde veya çok kuvvetli şelatlayıcı maddeler kullanıldığında ayrılabilmektedir.Demir iyonlarından başka kalsiyum, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, bakır, mangan, kobalt iyonları ile DNA ve RNA’yı da bağlama özelliği bulunmaktadır.Demir bağlama özelliği kaybolmamakla birliktelaktoferrininbağışıklık üzerine olumlu etkisi mide asidine bağlı olarak bozulmaya bağlı azalmaktadır.

İnsan sütü kolostrumunda laktoferrin5-7 mg/ml matür sütte 1-2 mg/ml olarak ölçülmüştür. İnek sütü kolostrumunda 0,8 mg/ml matür sütte ise0,1-0,4 mg/ml olarak bildirilmiştir (Nagasawa et al., 1972; Suzuki et al., 1977; LevayandViljoen, 1995). İnek sütü sterilizasyon sırasında denatüre olmakta fakat geleneksel peynir ve peynir altı suda Laktoferrin saptanabilmektedir (Shimazakiand Yoshimoto,1988)

Biyolojik Sıvı Miktar
Kolostrum(insan) 5-7 mg/mL
İnsan sütü 1-2 mg/mL
Göz yaşı 2.2 mg/mL
Eklem Sıvısı 10-80 mg/mL
Tükürük 7-10 mg/mL
İnek Sütü 20-200 mg/mL
Kolostrum(inek) 0.5-1.0 mg/mL
Kolostrum serumu(inek) 1.5 mg/mL

Pastorizasyon ve buzdolabı koşullarında saklanan sütlerde Laktoferrin etkinliğinde azalma olmakta bazen tamamen ortadan kalkabilmektedir.

Yenidoğanlarda görülen bağırsak ltihabı hastalığıNekrotizanEnterokolite(NEC) karşı anne sütü bebeği korurken anneden alınmayıp donör annedenalınan sütün korumada yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bunun sebebi olarak anne sütünün zaman içerisinde değişim göstermesi, ilk gün sütü kadar içeriğe sahip olamaması öne sürülmektedir. Ayrıca bozulmaya karşı alınan önlemlerden pastörizasyon (62,5 derecede 30 sn) ve buzdolabında saklama koşulları içeriği azaltmaktadır.Bu saklama ürünlerin öncesi ve sonrası ölçümlerinde laktoferrin,lyzozim,lenfosit IGa da %70-80 oranlarına kadar düşmelerle sonuçlanmaktadır.

İnsan laktoferrini ile inek sütü laktoferrini ile %77 yapısal benzerlik göstermektedir.

Kan içerisinde de bulunan lactoferrin bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası olan granülositlerce (beyaz kan hücreleri) oluşturulmaktadır.

Scroll to Top