Kullanım Alanları ve Etki Mekanizmaları

 • Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlar ve alerjide iyileşme sağlar…

İnferrin (laktoferrin) doğuştan olan bağışıklık sisteminden kazanılmış bağışıklık sistemine geçişi sağlayan çok önemli bir nonspesifik bağışıklık mediatörü olarak da düşünülmektedir.inferrin (laktoferrin) bebeğin anne karnındançevreye adaptasyonunu sağlayıp tüm organları ve sistemleri etkileyen bir proteindir Sığırlardan elde edilen inferrin FDA tarafından genel kabul olarak güvenilir sınıftan (GRAS) olan destek ürünü olarak kabul edilmiştir.

Güçlendirilmiş inferrin ;

 1. Antibakteriyal,
 2. Antifungal,
 3. Antiviral,
 4. Antiprotozoal,
 5. Antioksidant,
 6. Antikanserojen,
 7. Antienflamatuar,
 8. Kemik sağlığını iyileştirici,
 9. Bağırsakta demir absorpsiyonunu düzenleyici,IgA ve IgM düzeyini artırma
 10. İmmünomodulatör(antikordüzeyi,B,T ve diğer natural killer aktivite düzenleyici özelliği,beyin glial sistem düzenlemesi vs.)
 11. Bağışıklık sistem güçlendirici,
 12. Epitelyal ve edotelyal doku iyileştirici (growth ve proliferasyondüzenleyerek) gibi birçok biyolojik aktiviteye sahip olduğundan çok fonksiyonlu protein olarak değerlendirilmektedir.

Ağızdan alındığında pek çok özelliği olmakla birlikte en sık kullanımamaçları;

 • Antianemik,
 • Antiinflamatuar,
 • Antimikrobiyal,
 • İmmünomodülatör,
 • Antioksidan Antikanseraktiviteleri içindir.

Daha önce belirtildiği gibi, süt veya peynir altı suyundan elde edilen bLf (bovinLacto-ferrin), bağışıklığı, enfeksiyona karşı direnci, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolünü, demir emilimini ve genel olarak insan sağlığını geliştirmek için kullanılır.

Bu fonksiyonel özelliklerin birçoğu proteinin yapısal bütünlüğüne büyük ölçüde bağlı olduğundan, bLf ağızdan alındığında midede büyük ölçüde sindirilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle mide asidine dirençli ve sindirilmeden bağırsaklardan emilimi sağlamak amaçlı geliştirilen patentli inferrinformu oral kullanım için en doğru olan seçenektir.

Özellikle, bLf reseptörleri bağırsak mukozasında ve bağırsağın lenfatik dokusu hücrelerinde bulunduğundan, bLf’nin reseptörlerini bağlamak için yapısal bütünlüğünü koruması önemlidir

 • İNFERRİN BAĞIRSAK EPİTELİNİ YENİLER,BOZULMAYI DURDURUR,İYİLEŞMEYİ SAĞLAR. BU SAYEDE BESİNLERDEN DAHA İYİ EMİLİM OLUP GELİŞİMİ DESTEKLER…

Erken dönemde bebeklerin mamalarının zenginleştirilmesi bağırsak epitel hücrelerinin çabuk olgunlaşmasıyla ilişkilendirilmiştir.Bu sayede inferrin katılarak verilen mama veya diğer besinler bağırsakların çabuk toparlaması için önerilmektedir.İshal,kabızlık sık hastalık geçirme ile bozulmuş bağırsak epiteliLaktoferrin tarafından artırılanmukozal iyileşme ile eski haline çabucak döner. Ayrıca bozulmuş mukozal yüzeyi iyileştirerek sağlam mukozal yüzeyi artırarak sadece demirin değil, aynı zamanda diğer besinlerin de emilimini de iyileştirecektir.

Oksidatif stres, tümör gelişimini, iltihaplanmayı ve yaşlanmayı etkileyenler gibi sayısız kronik dejeneratif süreçte rol oynar. Anti oksidasyon sistemine etki eden inferrin akut gastroenterittenpnömomiye kadar uygulama alanı bulmaktadır.

 • Peki inferrin bu antioksidan ve diğer oluşturduğu mükemmel faydalarını nasıl sağlamaktadır?

Antioksidan Etkisi;

Vücudumuzda karaciğer ve diğer organlarımızda antioksidan olarak görev yapan 3 önemli enzim vardır;

 • Süperoksitdismutaz (SOD),
 • Glutatyonperoksidaz (GPx)
 • Katalazın (CAT)

Bu enzimlerin görevi oksijen radikallerini uzaklaştırmaktır. Serbest halde gezen ve taşıdıkları kararsız atomlar nedeniyle vücutta bileşik ve dokulara zarar veren bu negatif yüklü oksijenlere ‘’serbest oksijen radikalleri (SOR) ‘’denmektedir.

Süper oksit de SOR’lar dan biridir.Burada süperoksit radikali (O2 −)süperoksitdismütaz enzimi aracılığıyla hidrojen peroksite (H2O2) dönüştürür; GPx veya CAT, H2O2’i sırasıyla suya (H2O) veya H2O ve moleküler oksijene (O2) dönüştürür (şekil 3). Bu şekildeki süreç oksijen toksisitesini önler. İnferrin bu enzimlerin aktivitesini artırmaktadır.

Şekil3; Serbest oksijen radikallerinin ortamdan uzaklaştırarak oksijen ve suya dönüştüren enzim sistemi.

Demir molekülleri O2 − ve H2O2ile kısır bir döngüye girerek OH ve OH- iyonları oluşturarak dokulara ve hücrelere zarar verir. İnferrin ortamdaki demirlerin bu tepkimelere girmesini önler. Buda ikinci antioksidan sistem faydasıdır.

Scroll to Top